martes, 13 de agosto de 2013

L'e-spai Centelles en la xarxa

L'e-spai Centelles, el museu Centelles virtual,, a la xarxa, en diferents formats, a la meva pàgina PRO en flickr.com, ahir mes visites.

The e-space Centelles Centelles virtual museum, in the network, in different formats, in my flickr.com  PRO.

@OctaviCentelles

No hay comentarios:

Publicar un comentario