martes, 25 de junio de 2013

To: Premià de Mar.


Viatge de tornada a Premià, aquests dies han estat molt interessants, no sóc ratolí de biblioteca però he après molt i he gaudit de poder consultar documents i fotografies originals de la guerra d'Espanya.

Continuaré amb altres consultes en arxius del Ministerio de Cultura, ningú neix ensenyat, comprovo que els experts acreditats no saben que "la feina ben feta no té fronteres", estic comprovant com amb l'obra del meu pare s'ha fet una visió local i monumental (la frase no és meva) amb les mínimes fonts documentals.


Els projectes de tesi doctoral sobre l'obra del meu pare: Agustí Centelles i Ossó, el meu mestre, el meu projecte, tindran tot el meu suport personal i econòmic.

Espero que el meu germà Sergi i jo puguem tenir accés als fons documentals # que s'han catalogat durant els passats dos anys, tota documentació que permeti descobrir la intensitat de l'obra de Centelles té per a mi el màxim interès, per sobre de professionals i saltamartins culturalsTorno a llegir una frase que m'ha colpejat:
Molts treballs sobre Centelles són com una falla valenciana, molt cartró pedra i pintura brillant, però es poden cremar perquè passin a l'oblit.


@OctaviCentelles, des de el meu Ipad.
Viaje de vuelta a Premià, estos días han sido muy interesantes, no soy ratón de biblioteca pero he aprendido mucho y he disfrutado de poder consultar documentos y fotografías originales de la guerra de España.

Continuaré con otras consultas en archivos del Ministerio de Cultura, nadie nace enseñado, compruebo que los expertos acreditados no saben que "el trabajo bien hecho no tiene fronteras", estoy comprobando como con la obra de mi padre ha hecho una visión local y monumental (la frase no es mía) con las mínimas fuentes documentales.

Los proyectos de tesis doctoral sobre la obra de mi padre: Agustí Centelles i Ossó, mi maestro, mi proyecto, tendrán todo mi apoyo personal y económico.

Espero que mi hermano Sergio y yo podamos tener acceso a los fondos documentales que se han catalogado durante los pasados ​​dos años, toda documentación que permita descubrir la intensidad de la obra de Centelles tiene para mí el máximo interés, por encima de profesionales y tentetiesos culturales. 

Vuelvo a leer una frase que me golpeado:
Muchos trabajos sobre Centelles son como una falla valenciana, mucho cartón piedra y pintura brillante, pero se pueden quemar para que pasen al olvido.

@OctaviCentelles desde mi Ipad, Londres.


#Fons documentals catalogats per a un importantíssim projecte editorial monogràfic sobre l'obra de Centelles, lamentablement no he pogut llegir els continguts, però em consta que té centenars de referències bibliogràfiques totalment inèdites i moltes fotografies del meu pare desconegudes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario