sábado, 26 de octubre de 2013

em sento molt desanimat,

Després d'una reunió intensa i complexa em sento molt desanimat, no escriuré traït, però ... ¿Ho penso? No dubto de la gran professionalitat del nostre assessor, però la seva actitud de total distància enfront de visions familiars molt diferents, distants ¡no aconsegueixo entendre!, amb la bona feina que va fer en 2009 i que ha seguit realitzant ... Quina raó té per abandonar a Centelles? No comprenc la seva idea d'epíleg, he ofert negociar una valoració adequada de la seva feina, però ... a l'abril de 2014 canvia de registre, traït?, més aviat decebut.

@OctaviCentelles,from my Ipad


No hay comentarios:

Publicar un comentario